Đức Thánh Cha kêu gọi tiếp nhận và trợ giúp người di cư tỵ nạn (03/01/2018)

Lúc 10 giờ sáng hôm qua mùng 1 tháng giêng lễ trọng Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và cũng là Ngày hoà bình thế giới, Đức Thánh Cha (ĐTC) Phanxicô đã chủ sự thánh lễ trong đền thờ thánh Phêrô.


5 phút Lời Chúa mỗi ngày